Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

01/05/2015 11:53:52 (GMT + 7) 393 lượt xem

quyet dinh

Nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới sau khi thành lập Chi nhánh, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn quyết định bổ nhiệm thêm 01 phó TGĐ Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CPTĐ Cần Đơn – Nhà máy thủy điện RyNinh I

Chi tiết, xin tải về Quyết định bổ nhiệm PTGĐ

Viết bởi Quản trị viên

 

  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021