Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

01/05/2015 11:53:52 (GMT + 7) 361 lượt xem

quyet dinh

Nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới sau khi thành lập Chi nhánh, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn quyết định bổ nhiệm thêm 01 phó TGĐ Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CPTĐ Cần Đơn – Nhà máy thủy điện RyNinh I

Chi tiết, xin tải về Quyết định bổ nhiệm PTGĐ

Viết bởi Quản trị viên

 

  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021