Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

11/06/2018 03:40:16 (GMT + 7) 120 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty sẽ được tổ chức vào ngày 29/6/2018. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chi tiết xin vui lòng xem NQ số 11/NQ-HĐQT bên dưới.

Trước đó vào ngày 11/4/2014 Công ty đã có công văn gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Phước về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đến ngày 08/6//2018 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Phước có công văn phúc đáp số 89/CV-ĐKKD chấp thuận cho công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đến 30/6/2018. Chi tiết xin lòng xem CV số 89/CV-ĐKKD bên dưới.

NQ so 11-NQ-HDQT Ke hoach DHDCD thuong nien nam 2018

 

 

  • Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 14/06/2018
  • Ngày quốc tế thiếu nhi tại Cần Đơn 04/06/2018
  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 11/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018