Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018

27/11/2019 08:38:10 (GMT + 7) 1874 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018, xin vui lòng xem chi tiết NQ sau:

Nghi quyet HĐQT vv chi tra co tuc nam 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 2020 29/01/2021
  • Công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2020 20/01/2021
  • Huấn luyện An toàn điện định kỳ 2020 09/12/2020
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019 18/11/2020
  • Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020 15/10/2020