Lựa chọn đơn vị kiểm toán Và Thông báo hợp đồng sáp nhập NLC vào SJD

27/04/2015 04:16:53 (GMT + 7) 610 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) trân trọng gửi tới toàn thể Quý cổ đông thông báo về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Ngày 17/7/2014, Họi đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã ra quyết định số 34/CĐ-QĐ-HĐQT ngày 17/7/2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2014 cho công ty.

Đồng thời thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, công ty đã ký hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi (NLC) vào Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD).

Chi tiết các nội dụng trên Quý cổ đông xin vui lòng Click vào đường dẫn sau:

– Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2014: Click vào đây

– Thông báo Hợp đồng sáp nhập NLC và SJD: Click vào đây

– Nội dung Hợp đồng sáp nhập NLC và SJD: Click vào đây

Trân trọng!

Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021