Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa.

24/07/2020 08:08:04 (GMT + 7) 839 lượt xem

Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2020, vào lúc 16h00 ngày 23/7/2020, được sự nhất trí của Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn, Chi bộ Sửa chữa tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức cho các đồng chí: Lê Xuân Hòa, Lê Tô Ngọc Lên và Trần Văn Dũng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phát triển Đảng viên và thực hiện công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhằm bổ sung cho Chi bộ đội ngũ Đảng viên trẻ có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Sau 12 tháng phấn đấu và thử thách, các đồng chí đảng viên dự bị Lê Xuân Hòa, Lê Tô Ngọc Lên Trần Văn Dũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Chi bộ hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận đảng viên chính thức và đã được Đảng ủy cấp trên chuẩn y.

Sau khi nghe ý kiến nhận xét của đảng viên được Chi bộ phân công giúp đỡ, đồng chí Trần Hải Sơn – Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định cho các đồng chí Đảng viên chính thức. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trong niềm tự hào, đồng Lê Xuân Hòa, Lê Tô Ngọc Lên và Trần Văn Dũng đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thay mặt chi ủy, phát biểu ý kiến tại lễ công nhận đảng viên chính thức, đồng chí Trần Hải Sơn – Bí thư Chi bộ chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các  đồng chí đảng viên chính thức  mong muốn các  đồng chí luôn tiên phong và liên tục phấn đấu vươn lên trong công tác. Đồng chí  bí thư cũng khẳng định Chi bộ cần tiếp tục quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp, thực hiện mục tiêu phát triển Đảng trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tin CBSC.

Một số hình ảnh của buổi lễ.

 

 

 

 

 

 

 

  • Công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2020 20/01/2021
  • Nhà máy Thủy điện Cần Đơn hoàn thành BDSC định kỳ tổ máy H1 – 2020 31/12/2020
  • Huấn luyện An toàn điện định kỳ 2020 09/12/2020
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019 18/11/2020
  • Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020 15/10/2020