Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử.

01/09/2021 10:00:04 (GMT + 7) 638 lượt xem

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Hướng dẫn đăng nhập tham dự đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty diễn ra vào lúc 7h30 ngày 10/9/2021.

Quý Cổ đông vui lòng Click vào đường dẫn sau để xem hướng dẫn:

Hướng dẫn đăng nhập tham dự đại hội và bỏ phiếu điện tử

Trân trọng!

  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021