Giải trình kết quả kinh doanh Q3.2013

01/05/2015 10:47:08 (GMT + 7) 427 lượt xem

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn giải trình kết quả kinh doanh Q3/2013 như sau:

 

Xem đầy đủ chi tiết xin tải về: BCTC quy 3/2013

 

BDt9

Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021