Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025

25/03/2020 04:02:16 (GMT + 7) 1028 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về “Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025”, quý vị cổ đông quan tâm xin xem dưới đây:

Dinh huong muc tieu SXKD 2021-2025

 

 

 

  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021