Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025

25/03/2020 04:02:16 (GMT + 7) 999 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về “Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025”, quý vị cổ đông quan tâm xin xem dưới đây:

Dinh huong muc tieu SXKD 2021-2025

 

 

 

  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021