Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025

25/03/2020 04:02:16 (GMT + 7) 129 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về “Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025”, quý vị cổ đông quan tâm xin xem dưới đây:

Dinh huong muc tieu SXKD 2021-2025

 

 

 

  • Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm 2018. 24/03/2020
  • Hoàn thành công tác BDSC đinh kỳ và nâng cấp hệ thống điều tốc tổ máy số 2 19/03/2020
  • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020 18/03/2020
  • Báo cáo thường niên 2019 10/03/2020
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 25/02/2020