Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025

25/03/2020 04:02:16 (GMT + 7) 499 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về “Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025”, quý vị cổ đông quan tâm xin xem dưới đây:

Dinh huong muc tieu SXKD 2021-2025

 

 

 

  • Công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2 15/05/2020
  • Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự 05/05/2020
  • Báo cáo tài chính Quý I/2020 và công văn giải trình 17/04/2020
  • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 15/04/2020
  • Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm 2018. 24/03/2020