Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025

25/03/2020 04:02:16 (GMT + 7) 813 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về “Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025”, quý vị cổ đông quan tâm xin xem dưới đây:

Dinh huong muc tieu SXKD 2021-2025

 

 

 

  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa. 24/07/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020
  • Công bố thông tin về ký hợp đồng Kiểm toán 03/07/2020
  • Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 25/06/2020