Công bố thông tin ngày 16/1/2013

01/05/2015 10:15:13 (GMT + 7) 516 lượt xem

new

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Chi tiết trong 2 file đính kèm dưới đây:

1. Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền.

2. Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Viết bởi Quản trị viên

 

  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021