Công bố thông tin ngày 03/7/2019

03/07/2019 02:21:30 (GMT + 7) 905 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin ngày 03 tháng 7 năm 2019.Công văn số 47/CT-CBTT-TCKT về công tác cán bộ công ty

CV so 47-CT-CBTT-TCKT ngay 03-07-2019 vv cong tac can bo cong ty

 

 

 

  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020
  • Công bố thông tin về ký hợp đồng Kiểm toán 03/07/2020
  • Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 19/06/2020
  • Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/2020