Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

16/07/2019 09:41:33 (GMT + 7) 1451 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

CV 52 ngay 15-07-2019 CBTT vv ky hop kiem toan BCTC nam 2019

 

 

 

  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021