Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

16/07/2019 09:41:33 (GMT + 7) 1030 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

CV 52 ngay 15-07-2019 CBTT vv ky hop kiem toan BCTC nam 2019

 

 

 

  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2019 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 17/01/2020
  • Báo cáo tình hình quản trị Công ty CPTĐ Cần Đơn năm 2019 17/01/2020
  • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 06/12/2019
  • Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 27/11/2019
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 ngày 27/9/2019 31/10/2019