Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

16/07/2019 09:41:33 (GMT + 7) 1489 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

CV 52 ngay 15-07-2019 CBTT vv ky hop kiem toan BCTC nam 2019

 

 

 

  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021