Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

16/07/2019 09:41:33 (GMT + 7) 242 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

CV 52 ngay 15-07-2019 CBTT vv ky hop kiem toan BCTC nam 2019

 

 

 

  • Công bố thông tin_Báo cáo tài chính giữa niên độ 09/08/2019
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 20/07/2019
  • Lễ mở thầu gói thầu “Nâng cấp, thay thế hệ thống điều tốc” 18/07/2019
  • Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty 15/07/2019
  • Công bố thông tin ngày 03/7/2019 03/07/2019