Công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2

15/05/2020 11:57:03 (GMT + 7) 1337 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2:
Cong van 45_CV_CT_TCKT

 

 

 

  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021