Công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2

15/05/2020 11:57:03 (GMT + 7) 126 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2:
Cong van 45_CV_CT_TCKT

 

 

 

  • Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự 05/05/2020
  • Báo cáo tài chính Quý I/2020 và công văn giải trình 17/04/2020
  • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 15/04/2020
  • Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 25/03/2020
  • Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm 2018. 24/03/2020