Công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020.

31/05/2021 04:42:34 (GMT + 7) 197 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020 và văn bản giải trình của Công ty.

Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

  1. Công văn giải trình về việc lập lại BCTC quý IV/2020.
  2. BCTC Công ty Mẹ.
  3. BCTC Hợp nhất.

Trân trọng!

  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin đính chính BCTC năm 2020. 07/06/2021
  • Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 21/05/2021
  • Công văn CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021