Công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020.

31/05/2021 04:42:34 (GMT + 7) 776 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020 và văn bản giải trình của Công ty.

Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

  1. Công văn giải trình về việc lập lại BCTC quý IV/2020.
  2. BCTC Công ty Mẹ.
  3. BCTC Hợp nhất.

Trân trọng!

  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021