Công bố thông tin đính chính BCTC năm 2020.

07/06/2021 05:13:00 (GMT + 7) 173 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC kết thúc năm tài chính 2020 và văn bản giải trình của Công ty về việc lập lại BCTC.

Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

  1. Công văn giải trình về việc lập lại BCTC năm 2020.
  2. BCTC tổng hợp kế thúc năm tài chính 2020.
  3. BCTC hợp nhất kết thúc năm tài chính 2020
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020. 31/05/2021
  • Thông báo và Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 21/05/2021
  • Công văn CBTT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 27/04/2021