Công bố thông tin bổ nhiệm lãnh đạo công ty.

16/02/2016 01:33:09 (GMT + 7) 565 lượt xem

Căn cứ Nghị quyết số 05/CĐ-NQ-HĐQT ngày 15/02/2016 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Ngày 15/02/2016 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Quyết định về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công ty  như sau:

Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông: Nguyễn Quang Tuyển

– Sinh ngày: 25/9/1974.

– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

– Nơi ở hiện nay: Bàu Bàng, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương.

– Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

– Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 15/02/2016.

Chi tiết xin vui lòng xem QD 13-tiep nhan va bo nhiem P.TGD Cong ty

  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021