Công bố thông tin BCTC Quý I/2021

11/06/2021 10:10:31 (GMT + 7) 588 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC Quý I/2021 và văn bản giải trình của Công ty về việc lập lại BCTC.

Chi tiết xin vui lòng xem file kèm theo.

  1. Công văn giải trình về việc lập lại BCTC Quý I/ 2020.
  2. BCTC Công ty mẹ lập lại Quý I/2021.
  3. BCTC hợp nhất lập lại Quý I/2021. 
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021
  • Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử. 01/09/2021
  • Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 19/08/2021