Công bố thông tin 12/02-BCTC

01/05/2015 10:22:28 (GMT + 7) 549 lượt xem

BCTC

Báo cáo tài chính công ty năm 2013 và báo cáo tài chính hợp nhất, xin tải về theo link sau:

https://drive.google.com/file/d/0B9EqIyeKYJPgRmpSeTZIbEQ2ams/edit?usp=sharing

Viết bởi Quản trị viên

 

  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021