Công bố thông tin 12/02-BCTC

01/05/2015 10:22:28 (GMT + 7) 558 lượt xem

BCTC

Báo cáo tài chính công ty năm 2013 và báo cáo tài chính hợp nhất, xin tải về theo link sau:

https://drive.google.com/file/d/0B9EqIyeKYJPgRmpSeTZIbEQ2ams/edit?usp=sharing

Viết bởi Quản trị viên

 

  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021