Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020

24/04/2020 05:59:00 (GMT + 7) 643 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Công bố thông tin về việc ”Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020”:

Scan so 40 ngày 24-04-2020

 

 

  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021