Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020

24/04/2020 05:59:00 (GMT + 7) 455 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Công bố thông tin về việc ”Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020”:

Scan so 40 ngày 24-04-2020

 

 

  • Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020 15/10/2020
  • Công bố thông tin về Quyết định nghỉ hưu của ông Trần Văn Sáu-P.TGĐ 28/08/2020
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa. 24/07/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020