CBTT về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng CĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

30/07/2021 10:04:31 (GMT + 7) 381 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu hoặc cuối trang.

20210730-SJD-CBTT Cong bo thong tin ve viec dinh chinh ngay dang ky cuoi cung co dong thuc hien quyen tham du Dai hoi dong co co dong nam 2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021
  • Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử. 01/09/2021
  • Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 19/08/2021