CBTT về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng CĐ thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

30/07/2021 10:04:31 (GMT + 7) 675 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc đính chính ngày đăng ký cuối cùng cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu hoặc cuối trang.

20210730-SJD-CBTT Cong bo thong tin ve viec dinh chinh ngay dang ky cuoi cung co dong thuc hien quyen tham du Dai hoi dong co co dong nam 2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021