CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét

22/07/2021 09:28:35 (GMT + 7) 358 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về chậm nộp BCTC bán niên 2021 đã xoát xét, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu hoặc cuối trang.

20210722 ve viec cham nop BCTC ban nien nam 2021 duoc soat xet
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021
  • Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử. 01/09/2021
  • Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 19/08/2021