CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét

22/07/2021 09:28:35 (GMT + 7) 77 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về chậm nộp BCTC bán niên 2021 đã xoát xét, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu hoặc cuối trang.

20210722 ve viec cham nop BCTC ban nien nam 2021 duoc soat xet
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 19/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin đính chính BCTC năm 2020. 07/06/2021