CBTT Nghị Quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

08/04/2021 04:01:33 (GMT + 7) 111 lượt xem

CBTT Nghị Quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Cv số 50 CBTT bổ nhiêm lại phó tổng của ông Nguyễn Quang Tuyển
  • CBTT-Báo cáo thường niên 2020 15/04/2021
  • BCTC và công văn giải trình 10/04/2021
  • Công văn gia hạn công bố BCTC năm 2020 31/03/2021
  • Nhà máy thủy điện Cần Đơn hoàn thành Đại tu tổ máy H2 29/03/2021
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty 2020 29/01/2021