CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021

16/07/2021 03:11:29 (GMT + 7) 350 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố các thông tin về việc hủy chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ ngày 10/6/2021 và chốt danh sách đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2021 dưới đây, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu và cuối trang.

 

Cv so 112 Ve ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham dự ĐHĐCĐ 2021
Cv so 111 Vv huy danh sach nguoi so huu chung khoan có quyền dự hop ĐHCĐ nam 2021 ngay dang ky cuoi cung 10-6-2021
Cv so 110 Vv huy danh sach co dong chot ngay 10-6-2021 và chốt danh sách cổ đông tham dự DHĐCĐ 2021

  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021
  • Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử. 01/09/2021
  • Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 19/08/2021