Video

THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN HÔM NAY
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn...
[pdf-embedder url="http://candon.com.vn/wp-content/uploads/2021/10/Cong-van-so-149-CV-CT-CBTT-ngay-22-10-2021-V.v-giai-trinh-so-lieu-tren-bao-cao-KQHDKD-quy-3-2021.pdf" title="Công văn số 149 CV-CT-CBTT ngày 22-10-2021 V.v giải trình số...
Công bố thông tin BCTC giữa...
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin...
CBTT về thay đổi sở hữu...
[pdf-embedder url="http://candon.com.vn/wp-content/uploads/2021/10/Bao-cao-ve-thay-doi-so-huu-cua-co-dong-lon.pdf" title="Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn"]
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...
Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then...