Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019

  • 18/11/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Chi tiết...

Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa.

  • 24/07/2020

Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2020, vào lúc 16h00 ngày 23/7/2020, được sự nhất trí của

Chi tiết...

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 25/06/2020

Trong khí thế toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới

Chi tiết...

Hoàn thành công tác BDSC đinh kỳ và nâng cấp hệ thống điều tốc tổ máy số 2

  • 19/03/2020

Thực hiện kế hoạch sữa chữa định kỳ năm 2020 từ ngày 02/3/2020 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tiến hành bảo dưỡng sửa chữa

Chi tiết...

ĐẠI HỘI CHI BỘ SỬA CHỮA (NHIỆM KỲ 2020-2022)

  • 28/02/2020

Thực hiện  kế hoạch số: 386 – KH/ĐUCT ngày 8 tháng 1 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Cần Đơn về việc

Chi tiết...