Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

  • 19/07/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố các thông tin về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 dưới đây,

Chi tiết...

Công bố thông tin BCTC Quý I/2021

  • 11/06/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC Quý I/2021 và văn bản giải trình của Công ty về việc

Chi tiết...

Công bố thông tin đính chính BCTC năm 2020.

  • 07/06/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC kết thúc năm tài chính 2020 và văn bản giải trình của

Chi tiết...

Công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020.

  • 31/05/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020 và văn bản giải trình của Công ty. Chi tiết

Chi tiết...