Tin tức Công ty

GIAO HỮU THỂ THAO KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/07/1929 – 28/07/2013) ( 27/04/2015)
  Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống Công Đoàn Việt Nam (28/07/1929- 28/07/2013), hướng tới tinh thần của những ngày tháng Tám lịch sử. Được sự đồng ý của Chi bộ, lãnh...
Xem thêm
Đại hội cổ đông thường niên 2013 Công ty CPTĐ Cần Đơn ( 27/04/2015)
Sáng ngày 28/6/2013 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Tại đại hội lần này đã thông qua một số vấn...
Xem thêm
1 3 4 5
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Tổng hợp sản lượng điện tháng...
Đường dẫn Bản tin DBTV phục vụ vận hành liên hồ chứa lưu...
Ngày 20/10/2017 Đại hội đại biểu...
Ngày 20/10/2017, BCH Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...