Các văn bản liên quan đến việc thành lập chi nhánh

  • 27/04/2015

Các văn bản về việc thành lập chi nhánh – Quyết định bổ nhiệm Các văn bản về việc thành lập chi nhánh – Quyết định thành lập

Chi tiết...

Thông báo đăng ký thay đổi tổ chức niêm yết

  • 27/04/2015

Thông báo thay đổi tổ chức niêm yết Viết bởi Quản trị viên

Chi tiết...

Tin ảnh: hoạt động ngày 20/10 tại Cần Đơn

  • 27/04/2015

Viết bởi Quản trị viên  

Chi tiết...

Thuỷ điện Cần Đơn. – Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam

  • 27/04/2015

Thuỷ điện Cần Đơn do Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tư gồm 2 tổ máy với tổng công suất 77.6 MW Lễ chặn dòng của

Chi tiết...

Thiết bị điện – Thí nghiệm điện

  • 27/04/2015

ATRT 03 Đo tỷ số biến, cực tính cuộn dây biến áp và dòng kích thích không tải của máy biến áp một pha và ba pha, máy

Chi tiết...

Hệ thống QLCL

  • 27/04/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đang tiến hành thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008  MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Chi tiết...