SJD: Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi

  • 27/04/2015

Công ty cổ phần thuỷ điện Cần Đơn công bố Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu NLC như sau: Thông tin chi

Chi tiết...

Vầng trăng tuổi thơ 2014 cho các cháu TĐ Cần Đơn

  • 27/04/2015

Với phương châm “Phát triển Doanh nghiệp gắn liền với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV trong Công ty”. Tại trụ sở chính

Chi tiết...

Đại hội VII Đoàn TN Công ty CPTĐ Cần Đơn

  • 27/04/2015

Hòa chung trong không khí của tuổi trẻ cả nước chào mừng năm thanh niên tình nguyện năm 2014. Chào mừng 69 năm cách mạng tháng 8 và

Chi tiết...

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI ĐOÀN SỬA CHỮA, CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐTN CÔNG TY CPTĐ CẦN ĐƠN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2014 – 2017

  • 27/04/2015

Trong không khí chung của toàn thể đoàn viên thanh niên Công ty CPTĐ Cần Đơn nô nức lập thành tích chào mừng Đại Hội Đoàn TNCS Hồ

Chi tiết...

Tặng bằng Lao động sáng cho 2 cá nhân của PXSC

  • 27/04/2015

Đã hơn 11 năm vận hành, sửa chữa trên thiết bị máy móc của Nhà máy. Nắm bắt và am hiểu thiết bị là yêu cầu cấp thiết

Chi tiết...

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2013

  • 27/04/2015

Nhằm làm tốt công tác phòng chống lụt bão và bảo đảm an toàn cho tài sản và tính mạng của nhân dân trên lưu vực sông Bé.

Chi tiết...