Công bố thông tin kết quả ĐHCĐ thường niên 2016

  • 29/04/2016

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn được diễn ra từ 8h -11h00’ ngày 28 tháng 4 năm 2016

Chi tiết...

Nhà máy thủy điện Cần Đơn Đại tu khối tổ máy H1 và một phần thiết bị trạm 110kV

  • 24/11/2015

Ngày 6 tháng 11 năm 2015 tại hội trường công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã long trọng tổ chức buổi lễ phát động thi đua

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý II.2015

  • 14/08/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II.2015 của công ty như sau: – Báo báo tài chính

Chi tiết...

Thủy điện Hà Tây hòa lưới thành công và mang tải chạy thử 72 giờ

  • 09/06/2015

10h45’ ngày 8 tháng 6 năm 2015, trước sự chứng giám của Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung (A3), công ty điện lực Gia Lai,

Chi tiết...