Phát động thi đua và triển khai công tác BDSC

  • 29/12/2017

Thực hiện kế hoạch, lịch đăng ký đã được phê duyệt trên cơ sở nhu cầu phụ tải của hệ thống điện; đồng thời đảm bảo thiết bị

Chi tiết...

Thủy điện Cần Đơn tổ chức diễn tập phương án PCCC tại chỗ

  • 25/10/2017

Hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2017, nhằm nâng cao ý thức cho toàn thể CBCNV trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Chi tiết...

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận quyền cổ tức năm 2016

  • 10/10/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận quyền cổ tức bằng tiền năm 2016, quý

Chi tiết...

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức 2016

  • 09/10/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2016, chi tiết xin click để tải về

Chi tiết...

Doanh nghiệp thủy điện rộn ràng báo lãi lớn quý 2

  • 24/07/2017

 Theo Infonet/HNX&HSX Nhờ mưa nhiều đã giúp các doanh nghiệp thủy điện đã có một quý kinh doanh vô cùng khởi sắc với mức tăng trưởng lên tới

Chi tiết...

Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

  • 16/05/2017

Ngày 11/5/2017 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 –

Chi tiết...