Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  • 12/06/2019

THÔNG BÁO Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thuỷ điện Cần Đơn (Mã

Chi tiết...

Báo cáo thường niên 2018

  • 07/03/2019

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn báo cáo thường niên 2018      

Chi tiết...

Hoàn thành BDSC cấp Trung tu tổ máy số 2 nhà máy thủy điện Cần Đơn

  • 22/01/2019

Chào xuân 2019: Trong  những ngày đầu năm 2019 vừa qua, thực hiện kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhà máy năm 2019, Công ty cổ

Chi tiết...

Hoàn thành công tác BDSC tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Cần Đơn

  • 18/12/2018

Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) năm 2018, Nhà máy thủy điện Cần Đơn đã tách và đưa tổ máy số 1 vào BDSC –

Chi tiết...

Thông báo của Sở GDCK TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu SJD để trả cổ tức năm 2017

  • 28/11/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trích thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng của cổ phiếu

Chi tiết...

Nghị quyết về thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2017

  • 19/11/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017. Theo đó, Tỉ lệ cổ tức chi

Chi tiết...