Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  • 19/06/2020

Vào ngày 18/6/2020 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Công ty công

Chi tiết...

Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung TV Ban kiểm soát NK 2019-2024

  • 12/06/2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trân trọng thông báo đến toàn thể cổ đông đơn xin từ nhiệm thành viên Ban

Chi tiết...

Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2019, triển khai phương hướng năm 2020 của ba nhà máy

  • 04/06/2020

Sáng ngày 04/6/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thuỷ điện Cần Đơn, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã diễn ra Hội nghị tổng kết công

Chi tiết...

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018

  • 27/05/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công báo Thông tin về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018, quý cổ đông quan tâm

Chi tiết...

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020

  • 24/04/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Công bố thông tin về việc ”Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2020”:    

Chi tiết...

Hoàn thành công tác BDSC đinh kỳ và nâng cấp hệ thống điều tốc tổ máy số 2

  • 19/03/2020

Thực hiện kế hoạch sữa chữa định kỳ năm 2020 từ ngày 02/3/2020 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tiến hành bảo dưỡng sửa chữa

Chi tiết...