Hoàn thành công tác BDSC tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Cần Đơn

  • 18/12/2018

Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) năm 2018, Nhà máy thủy điện Cần Đơn đã tách và đưa tổ máy số 1 vào BDSC –

Chi tiết...

Thông báo của Sở GDCK TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu SJD để trả cổ tức năm 2017

  • 28/11/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trích thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng của cổ phiếu

Chi tiết...

Nghị quyết về thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2017

  • 19/11/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017. Theo đó, Tỉ lệ cổ tức chi

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý 3/2018

  • 16/10/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018, quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở các liên kết dưới dây: BCTC SJD Hop nhat

Chi tiết...

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và tạm thời giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT

  • 31/07/2018

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn thông báo Nghị quyết của HĐQT, về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và tạm thời giao nhiệm vụ phụ

Chi tiết...

Đào tạo, phố biến kiến thức quản trị rủi ro doanh nghiệp.

  • 31/07/2018

Quản trị rủi ro là hệ thống quản lý rất cần thiết và là công cụ quản lý quan trọng trong công tác quản trị hiệu quả và

Chi tiết...