Huấn luyện ATVSLĐ năm 2018

  • 05/07/2018

Thực hiện các quy định nhà nước về ATVSLĐ đồng thời đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Hôm nay, ngày 05/7/2018 Công ty

Chi tiết...

Ngày quốc tế thiếu nhi tại Cần Đơn

  • 04/06/2018

 Tối ngày 31/5/2018 Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp cùng Công đoàn và Ban nữ công công ty cổ

Chi tiết...

BCTC Quý I/2018

  • 17/04/2018

Công ty CPTĐ Cần Đơn công bố báo cáo tài chính Quý I/2018, chi tiết Click để tải về ở liên kết dưới đây: 1. CV giai trinh so

Chi tiết...

Phát động thi đua và triển khai công tác BDSC

  • 29/12/2017

Thực hiện kế hoạch, lịch đăng ký đã được phê duyệt trên cơ sở nhu cầu phụ tải của hệ thống điện; đồng thời đảm bảo thiết bị

Chi tiết...

Thủy điện Cần Đơn tổ chức diễn tập phương án PCCC tại chỗ

  • 25/10/2017

Hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2017, nhằm nâng cao ý thức cho toàn thể CBCNV trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Chi tiết...

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận quyền cổ tức năm 2016

  • 10/10/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận quyền cổ tức bằng tiền năm 2016, quý

Chi tiết...