Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020

  • 15/10/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Quý

Chi tiết...

Công bố Báo cáo tài chính quý III/2020

  • 10/10/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Quý

Chi tiết...

Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa.

  • 24/07/2020

Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2020, vào lúc 16h00 ngày 23/7/2020, được sự nhất trí của

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình

  • 16/07/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý 2/ 2020 và Công văn giải trình, chi tiết xin xem dưới

Chi tiết...