Công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2020

  • 20/01/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Quý

Chi tiết...

Nhà máy Thủy điện Cần Đơn hoàn thành BDSC định kỳ tổ máy H1 – 2020

  • 31/12/2020

Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2020, trong tháng 12/2020 Nhà máy thủy điện Cần Đơn – Công ty Cổ phần Thủy điện

Chi tiết...

Huấn luyện An toàn điện định kỳ 2020

  • 09/12/2020

  Ngày 07/12/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp định

Chi tiết...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019

  • 18/11/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Chi tiết...

Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020

  • 15/10/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Quý

Chi tiết...