Công bố thông tin BCTC Quý I/2021

  • 11/06/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC Quý I/2021 và văn bản giải trình của Công ty về việc

Chi tiết...

Công bố thông tin đính chính BCTC năm 2020.

  • 07/06/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC kết thúc năm tài chính 2020 và văn bản giải trình của

Chi tiết...

Công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020.

  • 31/05/2021

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn (SJD) công bố thông tin đính chính BCTC quý IV/2020 và văn bản giải trình của Công ty. Chi tiết

Chi tiết...

Thông báo lùi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  • 27/04/2021

Kính gửi quý vị Cổ đông Nnghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của công ty năm 2021. Theo đó,

Chi tiết...