Báo cáo tài chính Quý 3 và giải trình lợi nhuận

  • 19/10/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC Quý 3 và giải trình lợi nhuận. Quý cổ đông quan tâm xin click để tải

Chi tiết...

ĐẠI HỘI CHI BỘ SỬA CHỮA (2017-2020)

  • 13/10/2017

Thực hiện  kế hoạch số: 211 – TB/TV ngày 22 tháng 8 năm 2017 của thường vụ đảng ủy về việc tổ chức Đại hội các chi bộ

Chi tiết...

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận quyền cổ tức năm 2016

  • 10/10/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận quyền cổ tức bằng tiền năm 2016, quý

Chi tiết...

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức 2016

  • 09/10/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2016, chi tiết xin click để tải về

Chi tiết...

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM tại Cần Đơn 2017

  • 06/10/2017

Ngày 04/10/2017 Tại Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” cho các cháu là

Chi tiết...

Doanh nghiệp thủy điện rộn ràng báo lãi lớn quý 2

  • 24/07/2017

 Theo Infonet/HNX&HSX Nhờ mưa nhiều đã giúp các doanh nghiệp thủy điện đã có một quý kinh doanh vô cùng khởi sắc với mức tăng trưởng lên tới

Chi tiết...