BCTC Quý I/2018

  • 17/04/2018

Công ty CPTĐ Cần Đơn công bố báo cáo tài chính Quý I/2018, chi tiết Click để tải về ở liên kết dưới đây: 1. CV giai trinh so

Chi tiết...

Phát động thi đua và triển khai công tác BDSC

  • 29/12/2017

Thực hiện kế hoạch, lịch đăng ký đã được phê duyệt trên cơ sở nhu cầu phụ tải của hệ thống điện; đồng thời đảm bảo thiết bị

Chi tiết...

Ngày 20/10/2017 Đại hội đại biểu công đoàn Công ty CPTĐ Cần Đơn

  • 27/10/2017

Ngày 20/10/2017, BCH Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn công ty lần thứ

Chi tiết...

Thủy điện Cần Đơn tổ chức diễn tập phương án PCCC tại chỗ

  • 25/10/2017

Hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2017, nhằm nâng cao ý thức cho toàn thể CBCNV trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Chi tiết...

Thủy điện Cần Đơn (SJD): Quý 3 lãi 86 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ

  • 21/10/2017

Tin cafef.vn Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Thủy điện Cần Đơn (SJD) lãi ròng 175 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ và vượt 14%

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý 3 và giải trình lợi nhuận

  • 19/10/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC Quý 3 và giải trình lợi nhuận. Quý cổ đông quan tâm xin click để tải

Chi tiết...