Tải về

Công bố thông tin 2014 ( 01/05/2015)
Thay đổi giấy phép ĐKKD 2014 lần 10 Công bố thông tin ngày 22/12/2014
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2014 ( 01/05/2015)
TB chốt danh sách chi trả cổ tức 2013 QD Chi trả cổ tức 2013 BCTC hợp nhất Quý I/2014 BCTC hợp nhất quý 3/2014 BCTC hợp nhất Quý II/2014
Xem thêm
Hồ sơ sáp nhập NLC vào SJD ( 01/05/2015)
Thông báo ký kết hợp đồng sáp nhâp NLC vào SJD Quyết định chọn đơn vị kiểm toán 2014 Hợp đồng sáp nhập NLC vào SJD Bản cáo bạch Phát hành cổ phiếu hoán đổi...
Xem thêm
Nghi quyet ĐHCĐ 2014 ( 01/05/2015)
Quyết đinh bổ nhiệm TGĐ Quyết đinh bổ nhiệm CTHĐQT Nghị quyết số 02 Nghị quyết số 01 Biên bản đại hội
Xem thêm
LÝ LICH ỨNG CỬ – ĐHCĐ 2014 ( 01/05/2015)
SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.TÂM SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.SƠN SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.HOÀN SƠ YẾU LÝ LỊCH BÀ MAI
Xem thêm
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ( 01/05/2015)
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CPTĐ CẦN ĐƠN
Xem thêm
Niêm yết bổ sung cổ phiếu SJD ( 01/05/2015)
SJD-Giay phep thay doi niem yet SJD-Dieu le SJD-BCTC da kiem toan 2013 SJD-bao cao TC da kiem toan 2012 SJD - Giay chung nhan DKKD lan 9
Xem thêm
Công bố thông tin ( 01/05/2015)
Thay doi sl co phieu co quyen
Xem thêm
Các văn bản về thành lập chi nhánh ( 01/05/2015)
Các văn bản về việc thành lập chi nhánh (Quyết định bổ nhiệm) Các văn bản về việc thành lập chi nhánh (Quyết định thành lập chi nhánh) Các văn bản về việc thành lập...
Xem thêm
Liên quan đến sáp nhập Công ty ( 01/05/2015)
Thông báo thây đổi tổ chức niêm yết Thông báo phát hành CP để hoán đổi Bản cáo bạch phát hành CP để hoán đổi
Xem thêm
1 2 3
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Tổng hợp sản lượng điện tháng...
Đường dẫn Bản tin DBTV phục vụ vận hành liên hồ chứa lưu...
Ngày 20/10/2017 Đại hội đại biểu...
Ngày 20/10/2017, BCH Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...