Công bố báo cáo tài chính Quý III năm 2020

  • 15/10/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Quý

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý I/2020 và công văn giải trình

  • 17/04/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin báo cáo tài chính quý I/2020 và công văn giải trình        

Chi tiết...

Thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm 2018.

  • 24/03/2020

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 của năm

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình

  • 15/10/2019

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình:      

Chi tiết...