Tải về

BCTC
Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán và công văn giải trình số liệu. ( 07/03/2017)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính năm 2016 và công văn giải trình số liệu trên báo cáo. Chi tiết xin click để tải về ở...
Xem thêm
Công bố thông tin 2015 ( 01/05/2015)
Thông báo ngày chốt SD ĐHCĐ 2015 Thay đổi số lượng CP SJD lưu hành Giấy phép ĐKKD lần thứ 11 BCTC năm 2014 BCTC hợp nhất năm 2014
Xem thêm
Công bố thông tin 2014 ( 01/05/2015)
Thay đổi giấy phép ĐKKD 2014 lần 10 Công bố thông tin ngày 22/12/2014
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2014 ( 01/05/2015)
TB chốt danh sách chi trả cổ tức 2013 QD Chi trả cổ tức 2013 BCTC hợp nhất Quý I/2014 BCTC hợp nhất quý 3/2014 BCTC hợp nhất Quý II/2014
Xem thêm
Hồ sơ sáp nhập NLC vào SJD ( 01/05/2015)
Thông báo ký kết hợp đồng sáp nhâp NLC vào SJD Quyết định chọn đơn vị kiểm toán 2014 Hợp đồng sáp nhập NLC vào SJD Bản cáo bạch Phát hành cổ phiếu hoán đổi...
Xem thêm
Nghi quyet ĐHCĐ 2014 ( 01/05/2015)
Quyết đinh bổ nhiệm TGĐ Quyết đinh bổ nhiệm CTHĐQT Nghị quyết số 02 Nghị quyết số 01 Biên bản đại hội
Xem thêm
LÝ LICH ỨNG CỬ – ĐHCĐ 2014 ( 01/05/2015)
SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.TÂM SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.SƠN SƠ YẾU LÝ LỊCH Ô.HOÀN SƠ YẾU LÝ LỊCH BÀ MAI
Xem thêm
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ( 01/05/2015)
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CPTĐ CẦN ĐƠN
Xem thêm
Niêm yết bổ sung cổ phiếu SJD ( 01/05/2015)
SJD-Giay phep thay doi niem yet SJD-Dieu le SJD-BCTC da kiem toan 2013 SJD-bao cao TC da kiem toan 2012 SJD - Giay chung nhan DKKD lan 9
Xem thêm
Công bố thông tin ( 01/05/2015)
Thay doi sl co phieu co quyen
Xem thêm
1 2
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo thường niên 2016 Công...
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố báo cáo thường...
Báo cáo tài chính năm 2016...
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo...
Thông báo về ngày ĐKCC và...
Công ty cổ phần xin công bố thông tin về Công văn thông...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...