Đào tạo, phố biến kiến thức quản trị rủi ro doanh nghiệp.

  • 31/07/2018

Quản trị rủi ro là hệ thống quản lý rất cần thiết và là công cụ quản lý quan trọng trong công tác quản trị hiệu quả và

Chi tiết...

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng

  • 30/07/2018

Ngày 27/7/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Đảng ủy Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn mời Ban Tuyên giáo Huyện

Chi tiết...

Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn phát động trồng cây chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018)

  • 20/07/2018

Ngày 19/7/2018 Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tổ chức phát động phong trào trồng cây tại Nhà máy thủy điện Cần Đơn nhằm

Chi tiết...

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN ĐỀN THỜ BÁC TẠI TỈNH HẬU GIANG CỦA CHI BỘ SỬA CHỮA

  • 10/07/2018

Thưc hiện chỉ thị số 05-CT/TƯ – Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,và nghị quyết số 263 của

Chi tiết...

Huấn luyện ATVSLĐ năm 2018

  • 05/07/2018

Thực hiện các quy định nhà nước về ATVSLĐ đồng thời đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Hôm nay, ngày 05/7/2018 Công ty

Chi tiết...

Ngày quốc tế thiếu nhi tại Cần Đơn

  • 04/06/2018

 Tối ngày 31/5/2018 Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp cùng Công đoàn và Ban nữ công công ty cổ

Chi tiết...