Giới thiệu nhân sự bổ sung tham gia HĐQT & BKS

  • 02/05/2015

Đến 17 giờ ngày 27/6/2014 là ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo số 01/TB-CT-ĐHCĐ của Ban tổ chức Đại hội. Do đến nay vẫn còn thiếu

Chi tiết...

Lý lịch ứng viên ĐHCĐ 2014

  • 02/05/2015

Công ty CPTĐ Cần Đơn cung cấp đến quý vị cổ đông thông tin các ứng cử viên vào Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ

Chi tiết...

BCTC Quý I/2014

  • 02/05/2015

Công ty CPTĐ Cần Đơn xin Công bố Báo cáo tài chính Quý I/2014   Chi tiết xin tải về! Viết bởi Quản trị viên

Chi tiết...

Công bố thông tin (16/4) liên quan đến giấy phép thay đổi niêm yết

  • 01/05/2015

Ngày 15/4/2014 Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 165/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu SJD (Cần Đơn) và các tài

Chi tiết...

Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

  • 01/05/2015

Nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới sau khi thành lập Chi nhánh, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn quyết định bổ nhiệm

Chi tiết...

Công bố thông tin 12/02-BCTC

  • 01/05/2015

Báo cáo tài chính công ty năm 2013 và báo cáo tài chính hợp nhất, xin tải về theo link sau: https://drive.google.com/file/d/0B9EqIyeKYJPgRmpSeTZIbEQ2ams/edit?usp=sharing Viết bởi Quản trị viên  

Chi tiết...