Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty

  • 01/05/2015

Nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới sau khi thành lập Chi nhánh, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn quyết định bổ nhiệm

Chi tiết...

Công bố thông tin 12/02-BCTC

  • 01/05/2015

Báo cáo tài chính công ty năm 2013 và báo cáo tài chính hợp nhất, xin tải về theo link sau: https://drive.google.com/file/d/0B9EqIyeKYJPgRmpSeTZIbEQ2ams/edit?usp=sharing Viết bởi Quản trị viên  

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013

  • 01/05/2015

Tải về! BCTC quý 4 Viết bởi Quản trị viên

Chi tiết...

Công bố thông tin ngày 24.01.2014

  • 01/05/2015

Điều lệ sửa đổii SJD 17.12.2013 Báo cáo tài chính Quý 4 Viết bởi Quản trị viên

Chi tiết...

Công bố thông tin ngày 16/1/2013

  • 01/05/2015

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền và Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. Chi tiết trong 2 file đính

Chi tiết...

Giải trình kết quả kinh doanh Q3.2013

  • 01/05/2015

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn giải trình kết quả kinh doanh Q3/2013 như sau:   Xem đầy đủ chi tiết xin tải về: BCTC quy

Chi tiết...