Công bố thông tin

Báo cáo tài chính quý 3/2014 (New) ( 02/05/2015)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố đến Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3, cụ thể xin tải về dưới đây: BCTC hợp nhất quý 3/2014 BCTC Công...
Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 3/2014 ( 02/05/2015)
  Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Công bố bản Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014, chi tiết xin tải về ở mục Tải về/ BCTC năm 2014 hoặc click...
Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ( 02/05/2015)
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (MCK: SJD) thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty. 20141021___SJD___QD_bo_nhiem_lai_chuc_danh_KTTDong_Van_Tam.pdf 20141021___SJD___QD_bo_nhiem_lai_chuc_danh_P.TGD_Tran_Van_Sau_.pdf 20141021___SJD___QD_mien_nhiem_chuc_danh_P.TGD_Nguyen_Thanh_Nam.pdf...
Xem thêm
BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2014 ( 02/05/2015)
  1. BCTC 6 tháng đầu năm 2014 2. BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 Công văn giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý II và BCTC soát xét, xin tải về:...
Xem thêm
ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CPTĐ CẦN ĐƠN ( 02/05/2015)
Như đã Thông báo ngày 12 tháng 6 năm 2014. Sáng ngày 30/6/2014 Tại Hội trường lớn Công ty CPTĐ Cần Đơn đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Nội...
Xem thêm
Giới thiệu nhân sự bổ sung tham gia HĐQT & BKS ( 02/05/2015)
Đến 17 giờ ngày 27/6/2014 là ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo số 01/TB-CT-ĐHCĐ của Ban tổ chức Đại hội. Do đến nay vẫn còn thiếu số lượng ứng cử viên so với...
Xem thêm
Lý lịch ứng viên ĐHCĐ 2014 ( 02/05/2015)
Công ty CPTĐ Cần Đơn cung cấp đến quý vị cổ đông thông tin các ứng cử viên vào Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019), chi tiết, xin tải về...
Xem thêm
BCTC Quý I/2014 ( 02/05/2015)
Công ty CPTĐ Cần Đơn xin Công bố Báo cáo tài chính Quý I/2014   Chi tiết xin tải về! Viết bởi Quản trị viên
Xem thêm
Công bố thông tin (16/4) liên quan đến giấy phép thay đổi niêm yết ( 01/05/2015)
Ngày 15/4/2014 Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định số 165/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu SJD (Cần Đơn) và các tài liệu liên quan dưới đây: SJD-Giay phep...
Xem thêm
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty ( 01/05/2015)
Nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ mới sau khi thành lập Chi nhánh, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn quyết định bổ nhiệm thêm 01 phó TGĐ Công ty kiêm...
Xem thêm
1 4 5 6 7
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Tổng hợp sản lượng điện tháng...
Đường dẫn Bản tin DBTV phục vụ vận hành liên hồ chứa lưu...
Ngày 20/10/2017 Đại hội đại biểu...
Ngày 20/10/2017, BCH Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...