Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2015

  • 29/01/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm

Chi tiết...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015

  • 29/01/2016

Công ty cor phần thủy điện Cần Đơn xin báo cáo tình hình quản trị năm 2015, cụ thể xin Quý cổ đổng click để tải về theo

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý 3

  • 10/11/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3, chi tiết xin click và tải về ở các mục dưới

Chi tiết...

Báo cáo tài chính 6 đầu năm 2015

  • 25/08/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2016, chi tiết xin click để tải về các file sau: 1.

Chi tiết...

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng

  • 18/08/2015

Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý II.2015

  • 14/08/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II.2015 của công ty như sau: – Báo báo tài chính

Chi tiết...