Công bố thông tin

4.-DH-2015.Bieuquyet
Đại hội cổ đông thường niên 2015 ( 30/06/2015)
Vào Ngày 29/6/2015 tại trụ sở công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tổ chức Đại...
Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất và năm 2014 ( 02/05/2015)
  Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 chi tiết như sau: 1. BCTC năm 2014...
Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 ( 02/05/2015)
  Công ty CPTĐ Cần Đơn Xin Công bố BCTC Quý 4 năm 2014, xin tải veef ở link liên kết sau: https://drive.google.com/file/d/0B3-AbpW5g0YiMnotejhzN2gzS00/view?usp=sharing
Xem thêm
Công bố thông tin ngày 22/12/2014 ( 02/05/2015)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin, chi tiết xin tải về ở liên kết sau: Công bố thông tin ngày 22/12/2014  Viết bởi Quản trị viên
Xem thêm
Công bố thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức 2013 ( 02/05/2015)
- Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn (SJD) Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2013. Thông tin chi tiết, xin vui lòng click Vào đây.  - Công ty...
Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 3/2014 (New) ( 02/05/2015)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố đến Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý 3, cụ thể xin tải về dưới đây: BCTC hợp nhất quý 3/2014 BCTC Công...
Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 3/2014 ( 02/05/2015)
  Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Công bố bản Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014, chi tiết xin tải về ở mục Tải về/ BCTC năm 2014 hoặc click...
Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ( 02/05/2015)
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (MCK: SJD) thông báo quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty. 20141021___SJD___QD_bo_nhiem_lai_chuc_danh_KTTDong_Van_Tam.pdf 20141021___SJD___QD_bo_nhiem_lai_chuc_danh_P.TGD_Tran_Van_Sau_.pdf 20141021___SJD___QD_mien_nhiem_chuc_danh_P.TGD_Nguyen_Thanh_Nam.pdf...
Xem thêm
BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2014 ( 02/05/2015)
  1. BCTC 6 tháng đầu năm 2014 2. BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 Công văn giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất quý II và BCTC soát xét, xin tải về:...
Xem thêm
1 3 4 5 6 7
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
BCTC 6 tháng đầu năm 2017...
Công ty CPTĐ Cần Đơn côn g bố thông tin báo cáo tài...
Tổng hợp sản lượng điện tháng...
Đường dẫn Bản tin DBTV phục vụ vận hành liên hồ chứa lưu...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...