Báo cáo tài chính quý 2/2016

  • 20/07/2016

Xin công bố thông tin “Báo cáo tài chính quý 2/2016” chi tiết xin click để tải về ở các liên kết dưới đây: 1.BCTC công ty me

Chi tiết...

Công bố thông tin kết quả ĐHCĐ thường niên 2016

  • 29/04/2016

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn được diễn ra từ 8h -11h00’ ngày 28 tháng 4 năm 2016

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý I/2016 và công văn giải trình

  • 21/04/2016

Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn và công văn giải trình Ủy ban chứng khoán nhà nước, chi tiết

Chi tiết...

Báo cáo thường niên 2015

  • 23/03/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố:Báo Cáo  thường niên 2015; chi tiết xin click vào để tải về

Chi tiết...

Báo cáo tài chính năm 2015

  • 09/03/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố: 1. Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015

Chi tiết...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016

  • 19/02/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016, chi tiết xin tải về liên

Chi tiết...