Báo cáo tài chính Quý 3

  • 10/11/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3, chi tiết xin click và tải về ở các mục dưới

Chi tiết...

Báo cáo tài chính 6 đầu năm 2015

  • 25/08/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2016, chi tiết xin click để tải về các file sau: 1.

Chi tiết...

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng

  • 18/08/2015

Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý II.2015

  • 14/08/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II.2015 của công ty như sau: – Báo báo tài chính

Chi tiết...

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

  • 30/07/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố “Báo Cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015“, click vào để tải

Chi tiết...