Báo cáo thường niên 2015

  • 23/03/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố:Báo Cáo  thường niên 2015; chi tiết xin click vào để tải về

Chi tiết...

Báo cáo tài chính năm 2015

  • 09/03/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố: 1. Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015

Chi tiết...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016

  • 19/02/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016, chi tiết xin tải về liên

Chi tiết...

Công bố thông tin bổ nhiệm lãnh đạo công ty.

  • 16/02/2016

Căn cứ Nghị quyết số 05/CĐ-NQ-HĐQT ngày 15/02/2016 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn. Ngày 15/02/2016 Hội đồng quản trị công ty

Chi tiết...

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2015

  • 29/01/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm

Chi tiết...

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015

  • 29/01/2016

Công ty cor phần thủy điện Cần Đơn xin báo cáo tình hình quản trị năm 2015, cụ thể xin Quý cổ đổng click để tải về theo

Chi tiết...