Công bố Báo cáo tài chính Quý IV

  • 20/01/2017

Xin trân trong công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 4 đến quý vị cổ đông, chi tiết xin tải về ở liên kết dưới

Chi tiết...

Công văn đính chính thông tin trên QĐ số 01/CĐ-QĐ-HĐQT

  • 17/01/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn giải trình Công văn đính chính thông tin trên QĐ số 01/CĐ-QĐ-HĐQT, chi tiết xin mời quý vị cổ đông

Chi tiết...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015-SJD

  • 28/11/2016

Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc chi trả cổ tức của cổ phiếu SJD năm 2015 như sau: Chi trả cổ

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý III/2016

  • 20/10/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2016. Quý vị cổ đông quan tâm, chi tiết xin click

Chi tiết...

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016

  • 12/08/2016

Xin công bố thông tin “Báo cáo tài chính ” giữa niên độ cho kỳ  kế toán 6 tháng đầu năm 2016, chi tiết xin click để tải

Chi tiết...

Công văn đính chính báo cáo LCTT hợp nhất quý II-2016

  • 29/07/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin đính chính số liệu trong báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 2-2016: Công văn đính chính

Chi tiết...