Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2016

  • 12/08/2016

Xin công bố thông tin “Báo cáo tài chính ” giữa niên độ cho kỳ  kế toán 6 tháng đầu năm 2016, chi tiết xin click để tải

Chi tiết...

Công văn đính chính báo cáo LCTT hợp nhất quý II-2016

  • 29/07/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin đính chính số liệu trong báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất Quý 2-2016: Công văn đính chính

Chi tiết...

Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2016.

  • 28/07/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016, chi tiết xin click để tải về liên kết

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 2/2016

  • 20/07/2016

Xin công bố thông tin “Báo cáo tài chính quý 2/2016” chi tiết xin click để tải về ở các liên kết dưới đây: 1.BCTC công ty me

Chi tiết...

Công bố thông tin kết quả ĐHCĐ thường niên 2016

  • 29/04/2016

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn được diễn ra từ 8h -11h00’ ngày 28 tháng 4 năm 2016

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý I/2016 và công văn giải trình

  • 21/04/2016

Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn và công văn giải trình Ủy ban chứng khoán nhà nước, chi tiết

Chi tiết...