Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2016.

  • 28/07/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016, chi tiết xin click để tải về liên kết

Chi tiết...

Báo cáo tài chính quý 2/2016

  • 20/07/2016

Xin công bố thông tin “Báo cáo tài chính quý 2/2016” chi tiết xin click để tải về ở các liên kết dưới đây: 1.BCTC công ty me

Chi tiết...

Công bố thông tin kết quả ĐHCĐ thường niên 2016

  • 29/04/2016

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn được diễn ra từ 8h -11h00’ ngày 28 tháng 4 năm 2016

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý I/2016 và công văn giải trình

  • 21/04/2016

Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn và công văn giải trình Ủy ban chứng khoán nhà nước, chi tiết

Chi tiết...

Báo cáo thường niên 2015

  • 23/03/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố:Báo Cáo  thường niên 2015; chi tiết xin click vào để tải về

Chi tiết...

Báo cáo tài chính năm 2015

  • 09/03/2016

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố: 1. Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015

Chi tiết...