Thông báo về ngày ĐKCC và lập danh sách lưu ký chứng khoán

  • 23/02/2017

Công ty cổ phần xin công bố thông tin về Công văn thông báo của UBCKNN về việc đăng ký ngày cuối cùng và lập danh sách lưu

Chi tiết...

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2017

  • 14/02/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo đến quý vị cổ đông ngày đăng ký  cuối cùng thực hiện quyền  tham dự Đại hội

Chi tiết...

Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

  • 20/01/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tình hình quản trị năm 2016, xin tải về ở liên kết sau: Báo cáo

Chi tiết...

Công bố Báo cáo tài chính Quý IV

  • 20/01/2017

Xin trân trong công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý 4 đến quý vị cổ đông, chi tiết xin tải về ở liên kết dưới

Chi tiết...

Công văn đính chính thông tin trên QĐ số 01/CĐ-QĐ-HĐQT

  • 17/01/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn giải trình Công văn đính chính thông tin trên QĐ số 01/CĐ-QĐ-HĐQT, chi tiết xin mời quý vị cổ đông

Chi tiết...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015-SJD

  • 28/11/2016

Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc chi trả cổ tức của cổ phiếu SJD năm 2015 như sau: Chi trả cổ

Chi tiết...