Công bố thông tin

DSC_1987
Công bố thông tin kết quả ĐHCĐ thường niên 2016 ( 29/04/2016)
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn được diễn ra từ 8h -11h00’ ngày 28 tháng 4 năm 2016 tại hội Hội trường Công ty. Với...
Xem thêm
BCTC
Báo cáo tài chính Quý I/2016 và công văn giải trình ( 21/04/2016)
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn và công văn giải trình Ủy ban chứng khoán nhà nước, chi tiết xin mời click vào để tải về...
Xem thêm
New Picture 3
Báo cáo thường niên 2015 ( 23/03/2016)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố:Báo Cáo  thường niên 2015; chi tiết xin click vào để tải về
Xem thêm
BCTC
Báo cáo tài chính năm 2015 ( 09/03/2016)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố: 1. Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 Chi tiết click vào để tải về...
Xem thêm
Icon_thong_bao
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016 ( 19/02/2016)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2016, chi tiết xin tải về liên kết sau: Công văn Thông báo ngày đăng...
Xem thêm
Công bố thông tin bổ nhiệm lãnh đạo công ty. ( 16/02/2016)
Căn cứ Nghị quyết số 05/CĐ-NQ-HĐQT ngày 15/02/2016 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn. Ngày 15/02/2016 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành Quyết định về việc...
Xem thêm
BCTC
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2015 ( 29/01/2016)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý IV năm 2015, xin xem thêm chi tiết tại...
Xem thêm
thaydoidiadiemniemyet
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015 ( 29/01/2016)
Công ty cor phần thủy điện Cần Đơn xin báo cáo tình hình quản trị năm 2015, cụ thể xin Quý cổ đổng click để tải về theo liên kết dưới đây: BC tinh hinh quan...
Xem thêm
BCTC
Báo cáo tài chính Quý 3 ( 10/11/2015)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3, chi tiết xin click và tải về ở các mục dưới đây: 1. Báo cáo tài chính công...
Xem thêm
BCTC
Báo cáo tài chính 6 đầu năm 2015 ( 25/08/2015)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2016, chi tiết xin click để tải về các file sau: 1. BCTC Cần Đơn 6 tháng đầu 2015;...
Xem thêm
1 2 3 4 5 6
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Ngày đăng ký cuối cùng để...
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về Ngày...
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG...
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin...
Đại hội Đại biểu lần thứ...
Ngày 11/5/2017 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần thủy điện...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...