Công bố thông tin

thaydoidiadiemniemyet
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015 ( 29/01/2016)
Công ty cor phần thủy điện Cần Đơn xin báo cáo tình hình quản trị năm 2015, cụ thể xin Quý cổ đổng click để tải về theo liên kết dưới đây: BC tinh hinh quan...
Xem thêm
BCTC
Báo cáo tài chính Quý 3 ( 10/11/2015)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3, chi tiết xin click và tải về ở các mục dưới đây: 1. Báo cáo tài chính công...
Xem thêm
BCTC
Báo cáo tài chính 6 đầu năm 2015 ( 25/08/2015)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2016, chi tiết xin click để tải về các file sau: 1. BCTC Cần Đơn 6 tháng đầu 2015;...
Xem thêm
New Picture 3
THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng ( 18/08/2015)
Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: - Tổ...
Xem thêm
BCTC
Báo cáo tài chính Quý II.2015 ( 14/08/2015)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo cáo tài chính Quý II.2015 của công ty như sau: - Báo báo tài chính Quý II.2015 công ty Mẹ. xin vui...
Xem thêm
Print
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 ( 30/07/2015)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố "Báo Cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015", click vào để tải về.
Xem thêm
4.-DH-2015.Bieuquyet
Đại hội cổ đông thường niên 2015 ( 30/06/2015)
Vào Ngày 29/6/2015 tại trụ sở công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tổ chức Đại...
Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất và năm 2014 ( 02/05/2015)
  Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 chi tiết như sau: 1. BCTC năm 2014...
Xem thêm
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 ( 02/05/2015)
  Công ty CPTĐ Cần Đơn Xin Công bố BCTC Quý 4 năm 2014, xin tải veef ở link liên kết sau: https://drive.google.com/file/d/0B3-AbpW5g0YiMnotejhzN2gzS00/view?usp=sharing
Xem thêm
1 2 3 4 5
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo thường niên 2016 Công...
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố báo cáo thường...
Báo cáo tài chính năm 2016...
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo...
Thông báo về ngày ĐKCC và...
Công ty cổ phần xin công bố thông tin về Công văn thông...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...