BCTC quý I/2017 và công văn giải trình

  • 19/04/2017

SJD xin công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH quý I/2017 và công văn giải trình. Quý cổ đông quan tâm xin click để tải về ở liên kết

Chi tiết...

Tài liệu ĐHCĐ Cần Đơn 2017

  • 14/04/2017

Công ty cổ phần xin công bố TAI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017, để tải tài liệu về xin vui lòng click vào các

Chi tiết...

Thông báo ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017

  • 14/04/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông báo vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty sẽ

Chi tiết...

Báo cáo thường niên 2016 Công ty CPTĐ Cần Đơn

  • 24/03/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố báo cáo thường niên 2016, chi tiết xin click để tải về ở liên kết sau: Bao cao

Chi tiết...

Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán và công văn giải trình số liệu.

  • 07/03/2017

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính năm 2016 và công văn giải trình số liệu trên báo cáo. Chi

Chi tiết...

Thông báo về ngày ĐKCC và lập danh sách lưu ký chứng khoán

  • 23/02/2017

Công ty cổ phần xin công bố thông tin về Công văn thông báo của UBCKNN về việc đăng ký ngày cuối cùng và lập danh sách lưu

Chi tiết...