Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

  • 19/07/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố “Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018” chi tiết xin click để tải về

Chi tiết...

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

  • 29/06/2018

Sáng nay ngày 29/6/2018, tại hội trường Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ)

Chi tiết...

BCTC Quý I/2018

  • 17/04/2018

Công ty CPTĐ Cần Đơn công bố báo cáo tài chính Quý I/2018, chi tiết Click để tải về ở liên kết dưới đây: 1. CV giai trinh so

Chi tiết...

Báo cáo thường niên 2017

  • 12/03/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cao thường niên năm 2017, chi tiết xin click để tải về ở liên kết sau: BC

Chi tiết...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

  • 28/02/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC kiểm toán năm 2017 và công văn giải trình số liệu. Quý cổ đông quan tâm

Chi tiết...

Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

  • 23/01/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, chi tiết xin tải về

Chi tiết...