Báo cáo tài chính quý 4/2018

  • 18/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN XIN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2018 VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH: BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

Chi tiết...

Thông báo của Sở GDCK TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu SJD để trả cổ tức năm 2017

  • 28/11/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn trích thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng của cổ phiếu

Chi tiết...

Nghị quyết về thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2017

  • 19/11/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Nghị quyết về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017. Theo đó, Tỉ lệ cổ tức chi

Chi tiết...

Báo cáo tài chính Quý 3/2018

  • 16/10/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018, quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải về ở các liên kết dưới dây: BCTC SJD Hop nhat

Chi tiết...

BCTC 6 tháng đầu năm 2018

  • 14/08/2018

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, Quý cổ đông quan tâm chi tiết xin tải

Chi tiết...

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và tạm thời giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT

  • 31/07/2018

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn thông báo Nghị quyết của HĐQT, về việc chấp thuận đơn từ nhiệm và tạm thời giao nhiệm vụ phụ

Chi tiết...