Công bố thông tin

new
Thủy điện Cần Đơn (SJD): Quý 3 lãi 86 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ ( 21/10/2017)
Tin cafef.vn Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Thủy điện Cần Đơn (SJD) lãi ròng 175 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ và vượt 14% kế hoạch cả năm. CTCP Thủy điện...
Xem thêm
BCTC
Báo cáo tài chính Quý 3 và giải trình lợi nhuận ( 19/10/2017)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC Quý 3 và giải trình lợi nhuận. Quý cổ đông quan tâm xin click để tải về ở liên kết sau: BCTC cong...
Xem thêm
Icon_thong_bao
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận quyền cổ tức năm 2016 ( 10/10/2017)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận quyền cổ tức bằng tiền năm 2016, quý vị cổ đông quan tâm chi tiết...
Xem thêm
thong bao
Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức 2016 ( 09/10/2017)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2016, chi tiết xin click để tải về ở liên kết sau: SJD CBTT nghi quyet...
Xem thêm
Print
BCTC 6 tháng đầu năm 2017 soát xét ( 14/08/2017)
Công ty CPTĐ Cần Đơn côn g bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 soát xét, chi tiết xin tải về ở các liên kết sau: Giai trinh LN BCTC...
Xem thêm
Print
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 12 ( 31/07/2017)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp, chi tiết xin tải về ở liên kết sau: CBTT thay doi GDKDN lan thu 12
Xem thêm
New Picture 3
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 ( 20/07/2017)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố thông tin, chi tiết xin tải về ở liên kết sau: BC tinh hinh quan tri 6 thang dau nam 2017
Xem thêm
BCTC
BCTC quý II và công văn giải trình lợi nhuận trên BCTC ( 19/07/2017)
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố BCTC quý II và công văn giải trình về lợi nhuận trên BCTC, chi tiết xin mời quý vị cổ đông tải về ở...
Xem thêm
baiviet3
CBTT sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động ( 27/06/2017)
Công ty CPTĐ Cần Đơn xin công bố sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động, chi tiết xin tải về ở liên kết dưới đây: CBTT sua doi dieu le lan 2 nam 2017...
Xem thêm
slide2
Công bố công văn việc ký kết hợp đồng kiểm toán ( 21/06/2017)
Công ty CPTĐ Cần Đơn công bố công văn việc ký kết hợp đồng kiểm toán, xin click để tải về ở liên kết dưới đây: 43.CV so 30-CBTT hop dong kiem toan 2017
Xem thêm
1 2 3 7
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Tổng hợp sản lượng điện tháng...
Đường dẫn Bản tin DBTV phục vụ vận hành liên hồ chứa lưu...
Ngày 20/10/2017 Đại hội đại biểu...
Ngày 20/10/2017, BCH Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ...
Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn xin thông báo về việc...
Công bố thông tin kết quả...
Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần...
Báo cáo tài chính Quý I/2016...
Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện...
Báo cáo tài chính Quý II.2015
Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố thông tin báo...