Thiết bị điện – Thí nghiệm điện

  • 27/04/2015

ATRT 03 Đo tỷ số biến, cực tính cuộn dây biến áp và dòng kích thích không tải của máy biến áp một pha và ba pha, máy

Chi tiết...

Hệ thống QLCL

  • 27/04/2015

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đang tiến hành thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008  MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Chi tiết...

Cần Đơn nhận chứng chỉ ISO 9001:2008

  • 27/04/2015

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, giúp lãnh đạo điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất, góp

Chi tiết...

GIAO HỮU THỂ THAO KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/07/1929 – 28/07/2013)

  • 27/04/2015

  Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống Công Đoàn Việt Nam (28/07/1929- 28/07/2013), hướng tới tinh thần của những ngày tháng Tám lịch sử. Được

Chi tiết...

Đại hội cổ đông thường niên 2013 Công ty CPTĐ Cần Đơn

  • 27/04/2015

Sáng ngày 28/6/2013 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Tại đại hội lần

Chi tiết...