Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

19/07/2021 04:33:13 (GMT + 7) 108 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố các thông tin về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 dưới đây, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu hoặc cuối trang.

Báo cáo số 24 CT-HĐQT ngày 19-7-2021 tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 bản tóm tắt
  • CBTT về việc chậm nộp BCTC bán niên 2021 được xoát xét 22/07/2021
  • CBTT hủy danh sách cổ đông chốt 10/6/2021 và chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ 2021 16/07/2021
  • Công văn đề nghị tạm hoãn ĐHCĐ năm 2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin BCTC Quý I/2021 11/06/2021
  • Công bố thông tin đính chính BCTC năm 2020. 07/06/2021