Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

19/07/2021 04:33:13 (GMT + 7) 396 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố các thông tin về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 dưới đây, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu hoặc cuối trang.

Báo cáo số 24 CT-HĐQT ngày 19-7-2021 tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 bản tóm tắt
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021
  • Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử. 01/09/2021
  • Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 19/08/2021