Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

19/07/2021 04:33:13 (GMT + 7) 710 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố các thông tin về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 dưới đây, để xem tiếp trang sau xin click vào icon ở đầu hoặc cuối trang.

Báo cáo số 24 CT-HĐQT ngày 19-7-2021 tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 bản tóm tắt
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Cần Đơn thực hiện mục tiêu kép “Phòng, chống dịch Covid – Đảm bảo sản xuất liên tục” 06/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021