Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình

15/10/2019 04:47:30 (GMT + 7) 1270 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình:

BCTC Cong ty me quy III – 2019
BCTC Hop Nhat quy III-2019
giai trinh loi nhuan quy 3

 

 

 

  • Công bố thông tin Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Ry Ninh 2 15/05/2020
  • Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự 05/05/2020
  • Báo cáo tài chính Quý I/2020 và công văn giải trình 17/04/2020
  • Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 15/04/2020
  • Định hướng, mục tiêu SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 25/03/2020