Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình

15/10/2019 04:47:30 (GMT + 7) 2527 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý III và công văn giải trình:

BCTC Cong ty me quy III – 2019
BCTC Hop Nhat quy III-2019
giai trinh loi nhuan quy 3

 

 

 

  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021