Báo cáo tài chính Quý II/2018

20/07/2018 02:21:43 (GMT + 7) 1018 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố “Báo cáo tài chính Quý II” chi tiết xin tải về ở liên kết dưới đây:

  1. BCTC SJD quy II-2018 – Cty me
  2. BCTC SJD quy II-2018 – Hop nhat
  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021