Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình

16/07/2020 04:27:06 (GMT + 7) 1646 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý 2/ 2020 và Công văn giải trình, chi tiết xin xem dưới đây:

Scan BC cong ty me quy II 200
Bao cao tai chinh hop nhat quy 2 nam 2020
cong van giai trinh so lieu tren bao cao KQHDKD quy II-2020
  • CBTT-Báo cáo thường niên 2020 15/04/2021
  • BCTC và công văn giải trình 10/04/2021
  • CBTT Nghị Quyết về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn 08/04/2021
  • Công văn gia hạn công bố BCTC năm 2020 31/03/2021
  • Nhà máy thủy điện Cần Đơn hoàn thành Đại tu tổ máy H2 29/03/2021