Báo cáo tài chính Quý I/2016 và công văn giải trình

21/04/2016 02:32:44 (GMT + 7) 2135 lượt xem

Bảng báo cáo tài chính quý I/2016 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn và công văn giải trình Ủy ban chứng khoán nhà nước, chi tiết xin mời click vào để tải về ở các liên kết dưới đây:

1. BCTC (SJD) hop nhat – quy I-2016

2. BCTC (SJD) cty me – quy I-2016

3. CV giai trinh quy I-2016 

  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020
  • Công bố thông tin về ký hợp đồng Kiểm toán 03/07/2020
  • Công bố kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 19/06/2020
  • Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 02/06/2020