Báo cáo tài chính Quý 3

10/11/2015 07:45:42 (GMT + 7) 647 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính Quý 3, chi tiết xin click và tải về ở các mục dưới đây:

1. Báo cáo tài chính công ty me Quý 3-2015.

2.Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2015

  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021