Báo cáo tài chính quý 2/2016

20/07/2016 12:18:55 (GMT + 7) 158 lượt xem

Xin công bố thông tin “Báo cáo tài chính quý 2/2016” chi tiết xin click để tải về ở các liên kết dưới đây:

1.BCTC công ty me quý II-2016.

2.BCTC hợp nhất quý II-2016

  • Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 29/06/2018
  • BCTC Quý I/2018 17/04/2018
  • Báo cáo thường niên 2017 12/03/2018
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 KIỂM TOÁN VÀ CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH 28/02/2018
  • Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 23/01/2018