Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

25/02/2020 04:10:14 (GMT + 7) 958 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Quý cổ đông quan tâm xin xem chi tiết sau:

CV Giai trinh so lieu tren bc KQHDKD 2019
Bao cao kiem toan hop nhat nam 2019
BCTC Cong ty me nam tai chinh 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021
  • CBTT về Nghị quyết triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ năm 2021 15/09/2021
  • Công bố Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 11/09/2021
  • Hướng dẫn đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện Tử. 01/09/2021
  • Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 19/08/2021