Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

25/02/2020 04:10:14 (GMT + 7) 705 lượt xem

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Quý cổ đông quan tâm xin xem chi tiết sau:

CV Giai trinh so lieu tren bc KQHDKD 2019
Bao cao kiem toan hop nhat nam 2019
BCTC Cong ty me nam tai chinh 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020 01/08/2020
  • Lễ công nhận đảng viên chính thức Chi bộ Sửa chữa. 24/07/2020
  • Báo cáo tài chính Quý II và công văn giải trình 16/07/2020
  • Công bố thông tin về ký hợp đồng Kiểm toán 03/07/2020
  • Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 25/06/2020