Báo cáo tài chính hợp nhất và năm 2014

02/05/2015 05:00:41 (GMT + 7) 472 lượt xem

BCTC

 

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin công bố báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 chi tiết như sau:

1. BCTC năm 2014

2. BCTC hợp nhất năm 2014

Viết bởi Quản trị viên
  • CBTT-BCTC Quý III/2021 và công văn giải trình số liệu 22/10/2021
  • Công bố thông tin BCTC giữa niên độ và các văn bản 20/10/2021
  • CBTT về thay đổi sở hữu cổ đông lớn 13/10/2021
  • Công văn xin gia hạn thời gian nộp BCTC bán niên 2021 30/09/2021
  • CBTT về việc Công ty đã ký hợp đồng Kiểm toán 23/09/2021